فناوری اطلاعات آراپندار

آرا پندار
نرم افزار باشگاه مشتریان حامی
۱۳۹۶/۶/۲۱
شرکت فناوری اطلاعات آرا پندار به مناسبت نزدیک شدن به پایان فصل، از تاریخ ۱۵ شهریور تا پایان شهریور ماه برای مشتریان عزیزی که اقدام به عقد قرارداد خرید نرم افزار باشگاه مشتریان حامی نمایند بیست و پنج درصد تخفیف در نظر گرفته است. خوشحال خواهیم شما هم به جمع مشتریان مابپیوندید.


clubfestivalsmall.jpg